Preloader

PALMIARNIA W PARKU OLIWSKIM W GDAŃSKU

MIASTO: Gdańsk

    

INWESTOR: Gmina Miasta Gdańska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

    


PROJEKTANT: Rysy Architekci


WYKONAWCA:

OPIS PROJEKTU

Opracowanie koncepcji wykonania powłoki szklanej rotundy Palmiarni o unikatowej geometrii z punktowymi mocowaniami szkła, dostosowanie rozwiązań do geodezyjnego skanu 3D.
Opracowanie kompletnego projektu technologicznego, w tym 3D przeszklonej rotundy (opracowanie zgodnie z metodyką BIM standard LOD 400).
Wykonanie zamówienia materiałów i projektu warsztatowego dla pełnego modułu pionowego i poziomego rotundy (wytyczne montażu przeszklenia).
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zaproponowanej technologii mocowania punktowego szkła zespolonego.
Wykonanie przedmiaru robót dla kompletnego zakresu dotyczącego przeszklenia.

GALERIA PROJEKTU