Preloader

PALMIARNIA W PARKU OLIWSKIM W GDAŃSKU

Location: Gdańsk

    

Investor: Gmina Miasta Gdańska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

    


Designer: Rysy Architekci


Executive company: :

Scope of works:

Opracowanie koncepcji wykonania powłoki szklanej rotundy Palmiarni o unikatowej geometrii z punktowymi mocowaniami szkła, dostosowanie rozwiązań do geodezyjnego skanu 3D.
Opracowanie kompletnego projektu technologicznego, w tym 3D przeszklonej rotundy (opracowanie zgodnie z metodyką BIM standard LOD 400).
Wykonanie zamówienia materiałów i projektu warsztatowego dla pełnego modułu pionowego i poziomego rotundy (wytyczne montażu przeszklenia).
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zaproponowanej technologii mocowania punktowego szkła zespolonego.
Wykonanie przedmiaru robót dla kompletnego zakresu dotyczącego przeszklenia.


GALLERY